Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije

Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije vozila sastoji se od uputstva i primjera uplate naknade za podnositelja zahtijeva Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u postupku homologacije pojedinačnog vozila.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

 Izmjenjena i dopunjena Instrukcija o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije