Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima...

Poštovana gospodo,

U službenom glasniku BiH broj 17, od 11.03.2016. godine objavljena je Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa

Tekst ove Odluke možete preuzeti sa ovog linka: