ODLUKE

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za nova i korišćena vozila

Odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila donosi ministar ministararstva za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine, te kao takva je objavljena u Službenom glasniku Bosne i Herzegovine broj 089/10. Ova odluka definiše tehničke zahtijeve koje moraju ispuniti novoproizvedena i korišćena vozila a u odnosu na ECE Pravilnike i Evropske direktive (EC/EEC), koje su navedene u ovoj odluci. Primjer jednog člana je:

„Član 2.

Vozila koja su predmet homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila moraju biti prilagođena odvijanju saobraćaja desnom stranom kolovoza. Točak upravljača, gdje god je to primjenjivo, ne smije biti ugrađen desno od srednje podužne ravni vozila. Vozila koja su predmet homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila moraju imati ugrađeno svjetlo zadnje registarske tablice.“

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OGRANIČENJU UVOZA

Ovom odlukom dozvoljava se uvoz vozila koja zadovoljavaju najniže tehničke zahtijeve za novoproizvedena i korišćena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila shodno Odluci o najnižim tehičkim zahtijevima za novoproizvedena i korišćena vozila u procesu homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 89/10).

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

Odluka o ograničenju uvoza putničkih automobila…Sl. Gl. BiH br. 052 iz 2016

Ovom odlukom dozvoljava se uvoz vozila koja zadovoljavaju najniže tehničke zahtijeve za novoproizvedena i korišćena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila shodno Odluci o najnižim tehičkim zahtijevima za novoproizvedena i korišćena vozila u procesu homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 17/16).

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

Stranica 2 od 2

2
»
Kraj