ODLUKE

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima (Sl. Gl. BiH 023/19)...

Poštovana gospodo,

U službenom glasniku BiH broj 23/19, objavljena je Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa

Tekst ove Odluke možete preuzeti sa ovog linka:

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnižim tehničkim kriterijumima

Poštovana gospodo,

U službenom glasniku BiH broj 9, od 06.02.2012. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila.

Tekst Odluke možete preuzeti sa ovog linka:

Odluka o dopunama odluke o posebnim vrstama uvoza za koje se ne provodi postupak homologacije

Ovom odlukom se dopunjavaju posebne vrste uvoza za koje nije potrebno provoditi postupak homologacije pojedinačnog vozila – tj. Izuzeća od postupka homologacije pojedinačnog vozila.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

• Odluka o dopunama odluke o posebnim vrstama uvoza za koje se ne provodi postupak homologacije

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima...

Poštovana gospodo,

U službenom glasniku BiH broj 17, od 11.03.2016. godine objavljena je Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa

Tekst ove Odluke možete preuzeti sa ovog linka:

Odluka o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije

Ovom odlukom se propisuju posebne vrste uvoza za koje nije potrebno provoditi postupak homologacije pojedinačnog vozila – tj. Izuzeća od postupka homologacije pojedinačnog vozila.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

Više članaka...

Stranica 1 od 2

Početak
«
1